شخص ثالث

بدنه خودرو

آتش سوزی

مسئولیت

مهندسی

اگر برای بیمه شخص ثالث ماشینتون پوشش مالی پایین یا همون پوشش مالی حداقل را خریداری کردید حتما این ویدیو را تا آخر ببینید!!!

درباره خطرات رانندگی بدون گواهینامه چه می دانید؟ با دیدن این ویدیو فکر نمی کنم کسی حاضر باشه بدون داشتن گواهینامه پشت فرمون بشینه!!! 

دوباره قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شد و تغییری داره که خیلی خیلی مهمه برای همه افرادی که قراره رانندگی کنن با دقت این ویدیو رو ببین تا متوجه این تغییر بشی

توضیحات کارشناس تاملت در خصوص قانون جدید بیمه ثالث

قانون انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث

آموزش نکات کاربردی بیمه

پوشش مالی در بیمه شخص ثالث و خطرات خرید بیمه شخص ثالث پوشش مالی پایین

رانندگی بدون گواهینامه -خطرات رانندگی بدون گواهینامه- جریمه رانندگی بدون گواهینامه-تصادف به راننده بدون گواهینامه

کسورات در خسارت بیمه بدنه-ماده 10 قانون بیمه-کم بیمه گی-فرانشیز بیمه بدنه-کسر استهلاک در بیمه بدنه-خسارت خودرهای مدل پایین در بیمه بدنه

خودروی متعارف چیست - خودروی نامتعارف چیست-تفاوت خودروی متعارف و خودروی نامتعارف