بیمه درمان مسافرتی 

همیشه تهدیدات مختلفی وجود داردکه ممکن است در سفرهای خارجی برای مسافران پیش آید. برای مثال، بیماری‌هایی که ممکن است ناشی از تغییر آب و هوا، غذاهای خارجی، دریازدگی و غیره باشند. همچنین، مشکلات دیگری مانند گم شدن مدارک شناسایی، تأخیر یا گم شدن بار و حتی مسائل حقوقی می‌توانند سفر را برای مسافران آزاردهنده کنند. برای مقابله با این تهدیدها، بیمه مسافرتی می‌تواند به عنوان یک راه حل مناسب مطرح شود. با داشتن بیمه مسافرتی، مسافران می‌توانند در مقابل این تهدیدات در صورت بروز آن‌ها آماده باشند و از خسارت‌های مالی و غیره جلوگیری کنند.