بیمه شخص ثالث یعنی چه ؟

 

بیمه شخص ثالث، یک نوع بیمه اجباری برای همه‌ی دارندگان وسایل نقلیه زمینی است. به طبق قانون بیمه مرکزی، هر گونه خسارت جانی و مالی که مالک وسیله نقلیه زمینی به دلیل تصادفی به سایر اشخاص وارد کند، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد و شرکت بیمه‌گر این هزینه‌ها را جبران می‌کند.

به طور خلاصه، بیمه شخص ثالث هزینه‌های مربوط به درمان و خسارات وارد شده به اموال سایر اشخاص را در صورت وقوع تصادف، جبران می‌کند. در این بیمه، مالک وسیله نقلیه شخص اول و بیمه‌گر شخص دوم به شمار می‌روند و افراد زیان‌دیده در حوادث رانندگی شخص ثالث هستند.

در قانون جدید بیمه شخص ثالث، حتی راننده مقصر نیز تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرد و هزینه‌های وارد شده به سایر افراد را جبران می‌کند.

حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش‌های آن بر اساس دیه‌ یک انسان در ماه حرام محاسبه می‌شود

برای محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث، چند عامل تعیین‌کننده وجود دارند که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم:

 

  1. درصد تخفیف به سابقه راننده: درصد تخفیف بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه رانندگی شخص محاسبه می‌شود. اگر در سال قبل هیچ خسارتی برای بیمه شخص ثالث گزارش نشده باشد، تخفیفی برای سال بعد اعمال می‌شود.افرادی که سابقه رانندگی طولانی دارند و تخلفاتی نداشته باشند، معمولاً تخفیف بیشتری دریافت می‌کنند.

  2. جریمه دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث: در صورتی که بیمه‌نامه شخص ثالث را در زمان مقرر تمدید نکنید،جریمه می‌شوید که می‌تواند موجب افزایش قیمت بیمه شخص ثالث شود.

  3. تاریخ انقضای بیمه‌نامه قبلی: در صورتی که بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی شما منقضی شده باشد، هزینه بیمه بیشتر خواهد بود.

  4. میزان پوشش مالی بیمه‌نامه شخص ثالث: میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث بر اساس حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه تعیین می‌شود. با افزایش میزان پوشش مالی، هزینه بیمه نیز افزایش می‌یابد.

  5. مدت اعتبار بیمه‌نامه: بیمه‌نامه شخص ثالث می‌تواند برای مدت کوتاه‌تری (مثلاً یک ماهه) یا برای مدت یک سال تهیه شود.که به نسبت آن قیمت ها متفاوت خواهد بود.

  6.  

      پوشش بیمه شخص ثالث معمولاً به شرح زیر تعریف می‌شود

  • خسارت بدنی شخص ثالث: فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
  • خسارت مالی: شامل زیان مالی شخص ثالث به دلیل خسارت به وسیله نقلیه شماست.
  • پوشش حوادث راننده: خسارت جانی راننده مقصر آسیب‌دیده به‌شرط داشتن گواهینامه معتبر و مرتبط با خودرو، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد.

 

تخفیف بیمه شخص ثالث (تخفیف عدم خسارت خودرو)

 

 

  

تخفیف عدم خسارتدرصد تخفیف
سال اول5 ٪
سال دوم10 ٪
سال سوم15 ٪
سال چهارم20 ٪
سال پنجم25 ٪
سال ششم30 ٪
سال هفتم35 ٪

                                                                                                 

تخفیف عدم خسارتدرصد تخفیف
سال هشتم40 ٪
سال نهم45 ٪
سال دهم50 ٪
سال یازدهم55 ٪
سال دوازدهم60 ٪
سال سیزدهم65 ٪
سال چهاردهم70 ٪